Koszyk Szukaj Menu Konto Ulubione

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz wiadomość z linkiem potrzebnym do zresetowania twojego hasła.

logo gustgust
1. Dane i adres dostawy
2. Wybór płatności i kuriera
3. Finalizacja zamówienia

  REGULAMIN KONKURSU ,,KUBOTA"

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage'u GUST GUST jest GUST GROUP SP. Z O.O.

 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

 3. Fundatorem nagród w konkursie jest marka GUST GUST.

 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 6. Konkurs trwa od dnia 28 listopada do 6 grudnia 2018 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 • 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu GUST GUST oraz KUBOTA, udzielenie zgody aplikacji zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a GUST GUST.

 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

 • 3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi być fanem profili Facebookowych GUST GUST oraz KUBOTA, dodać zdjęcie w temacie “Dlaczego to właśnie moje stopy potrzebują klapek KUBOTA”, zgodnie z zasadami konkursu.

 2. Każdy użytkownik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.

 3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest dodanie zdjęcia swojego autorstwa oraz polubienie fanpage’a GUST GUST i KUBOTA.

 4. Konkurs przebiega następująco:
  a) W terminie 28 listopada - 6 grudnia 2018 r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  b) 6 grudnia 2018 r., do godz. 15.00 właściciel marki KUBOTA lub GUST GUST musi wyłonić zwycięzców,
  c) najpóźniej w dniu 6 grudnia 2018 r, godz. 16.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

 5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na Facebooku.

 • 4 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są klapki skórzane marki KUBOTA.

 1. Właściciel marki oceni przede wszystkim:
  a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

 2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 • 5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęć (utworów), które zgłasza do konkursu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres marketing@gustgust.com.

 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 • 6 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 • 7 Kontakt w sprawie konkursu

          Angelo Korzekwa

          Junior Marketing Specialist

          +48 608 600 113

          marketing@gustgust.com

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dkxWu4oHWc4&t=106sStrona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.